Strefa mechanika

Zalecenia i wymogi montażowe

Diagnozowanie usterki, jej weryfikacja i naprawa układu paliwowego silnika wysokoprężnego powinna być wykonana przez wykwalifikowany personel, zgodnie z instrukcją producenta, przy użyciu narzędzi zalecanych przez producenta systemu i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Nie należy m.in. rozłączać elementów układu po stronie wysokiego ciśnienia przy uruchomionym silniku lub bezpośrednio po jego wyłączeniu (w układach CR ciśnienie > 1600 bar, temp. >70C)