Jakie są kryteria przyjęcia wymontowanych wtryskiwaczy do regeneracji ?

Główne kryteria przyjęcia rdzeni dotyczące stanu technicznego wymontowanych wtryskiwaczy Common Rail zostały opisane w 3 punktach:

1. Zwracana, wymontowana część (rdzeń) musi być odpowiednikiem zakupionego towaru objętego formą sprzedaży TR i wskazane jest, aby ją dostarczyć w opakowaniu po zakupionym egzemplarzu. W przypadku braku oryginalnego opakowania zwracana część musi być w jednoznaczny sposób opisana indeksem zakupionego towaru.
2. Zgodnie z przepisami o ochronie środowiska rdzenie należy zabezpieczyć i zapakować tak, aby nie zanieczyszczały środowiska. Z wymontowanych części należy usunąć pozostały w nich czynnik roboczy oraz zaślepić gniazda korkami wyjętymi np. z zakupionego towaru.
3. Przyjęta może zostać tylko część kompletna, nierozłożona na elementy składowe oraz spełniająca niżej określone wymagania techniczne.

Wymagania dotyczące stanu technicznego wymontowanych wtryskiwaczy Common Rail:

1. Wtryskiwacz nie może być rozmontowany na części składowe.
2. Brak ewidentnych uszkodzeń korpusu spowodowanych nieprawidłową obsługą.
3. Wtryskiwacz musi być kompletny z rozpylaczem, elektromagnesem oraz króćcem dopływu paliwa.
4. Towar musi być zwracany w oryginalnych opakowaniach.
5. Możliwość identyfikacji:

– Numer producenta Bosch ( rozpoczynający się od 0 445 110, 115, 116, 117…) na części lub
– Numer producenta pojazdu OE(S) na części lub
– Numer części zamiennej BX Bosch ( zaczynający się np. od 0 986 435…) na części lub
– Numer części zamiennej BX Bosch ( zaczynający się np. od 0 986 435…) na pudełku.

Przykłady nieakceptowalne:

Przykłady dopuszczalne: