Instrukcja montażu wtryskiwaczy Common Rail

INSTRUKCJA MONTAŻU WTRYSKIWACZY COMMON RAIL

UWAGA!

Niniejsza procedura jest jedynie uzupełnieniem instrukcji przewidzianej przez producenta pojazdu.

Czynności obejmujące weryfikację przyczyn uszkodzenia, demontaż i ponowny montaż wtryskiwaczy układu Common Rail powinien zostać dokonany przez wykfalifikowany personel, posiadający odpowiednią wiedzę techniczną. Postępując zgodnie z instrukcją producenta, należy wykorzystać zalecane przez niego narzędzia oraz stosować się do wymaganych zasad bezpieczeństwa.
Przed montażem naprawionego wtryskiwacza należy zweryfikować i wyeliminować przyczynę jego poprzedniego uszkodzenia. Nim przystąpi się do serwisowania układu zasilania paliwem Common Rail należy zwrócić szczególną uwagę na następujące czynności:

1. Dokładnie oczyścić demontowane elementy oraz ich bezpośrednie sąsiedztwo. Montaż elementów technologii Common Rail wymaga spełnienia szczególnych norm czystości w trakcie serwisowania układu wtryskowego.
2. Naprawa układu powinna obejmować dokładne wyczyszczenie zasobnika (tzw. szyny) i przewodów wysokiego ciśnienia. Zaleca się wymycie tych elementów w myjce ultradźwiękowej lub wymianę na nowe.
3. Na każdym etapie naprawy układu wtryskowego Common Rail należy zachować odpowiednią czystość. W przypadku obecności zanieczyszczeń w obszarze prac, bezwzględnie należy je odessać.
4. Wszystkie połączenia należy dokręcić momentem określonym przez producenta pojazdu lub układu wtryskowego.
5. Należy zweryfikować czystość i jakość paliwa. Jeżeli obecność zanieczyszczeń w paliwie zostanie potwierdzona, konieczne jest oczyszczenie zbiornika paliwa, wymiana filtra paliwa i płukanie całego układu paliwowego. Dodatkowo z wtryskiwaczami do sprawdzenia należy dostarczyć pompę wysokiego ciśnienia.

Etapy montażu wtryskiwaczy:

1. Oczyścić dokładnie bezpośredni obszar montażu wtryskiwaczy z nagaru, oleju i innych zanieczyszczeń, uważając przy tym, by nie przedostały się one do wnętrza cylindra.
2. Oczyścić dokładnie gniazdo wtryskiwacza w głowicy, odsysając z niego wszystkie zanieczyszczenia.
3. Stosować włącznie nowe podkładki termiczno-uszczelniające o odpowiednich wymiarach.
4. Zaślepki zabezpieczające otwory paliwowe należy zdjąć po zamontowaniu wtryskiwacza w głowicy, bezpośrednio przed przykręceniem przewodów wysokiego ciśnienia.
5. Należy zamontować nowe przewody wysokiego ciśnienia łączące zasobnik z wtryskiwaczem.
6. Wymienić filtr paliwa.
7. Nowy filtr paliwa należy napełnić czystym olejem napędowym.
8. Napełnić układ wtryskowy paliwem zgodnie z procedurą producenta pojazdu.
9. Po zamontowaniu wtryskiwaczy (przed uruchomieniem silnika) należy wykasować z pamięci sterownika obecne błędy i wprowadzić indywidualne kody korekcyjne charakterystyki pracy każdego z wtryskiwaczy (grupę klasyfikacji, kod IMA lub kod C2i/C3i).

Źródło: ESI[tronic], Autodata.