Instrukcja montażu pompy wysokiego ciśnienia Common Rail

INSTRUKCJA MONTAŻU POMPY WYSOKIEGO CIŚNIENIA COMMON RAIL

UWAGA!

Niniejsza procedura jest jedynie uzupełnieniem instrukcji przewidzianej przez producenta pojazdu.

Czynności obejmujące weryfikację przyczyn uszkodzenia, demontaż i ponowny montaż pompy wysokiego ciśnienia powinny zostać wykonane przez wykfalifikowany personel, posiadający odpowiednią wiedzę techniczną. Postępując zgodnie z instrukcją producenta, należy wykorzystać zalecane przez niego narzędzia oraz stosować się do wymaganych zasad bezpieczeństwa.
Przed montażem naprawionej pompy wysokiego ciśnienia należy zweryfikować i wyeliminować przyczynę jej poprzedniego uszkodzenia. Nim przystąpi się do serwisowania układu zasilania paliwem Common Rail należy zwrócić szczególną uwagę na następujące czynności:

1. Dokładnie oczyścić demontowane elementy oraz ich bezpośrednie sąsiedztwo. Montaż elementów technologii Common Rail wymaga spełnienia szczególnych norm czystości w trakcie serwisowania układu wtryskowego.
2. Naprawa układu powinna obejmować dokładne wyczyszczenie zasobnika wysokiego ciśnienia (tzw. szyny) oraz przewodów wysokiego ciśnienia. Zaleca się wymycie tych elementów w myjce ultradźwiękowej lub wymianę na nowe.
3. Na każdym etapie naprawy układu wtryskowego Common Rail należy zachować odpowiednią czystość. W przypadku obecności zanieczyszczeń w obszarze prac, bezwzględnie należy je odessać.
4. Wszystkie połączenia należy dokręcić momentem określonym przez producenta pojazdu lub układu wtryskowego.
5. Należy zweryfikować czystość i jakość paliwa. Jeżeli obecność zanieczyszczeń w paliwie zostanie potwierdzona, konieczne jest oczyszczenie zbiornika paliwa, wymiana filtra paliwa i płukanie całego układu paliwowego. Dodatkowo z pompą wysokiego ciśnienia, do sprawdzenia należy dostarczyć wtryskiwacze.

Etapy montażu pompy wysokiego ciśnienia:

1. W razie konieczności podczas naprawy należy prawidłowo ustawić i zablokować rozrząd.
2. Dokładnie wyczyścić lub wymienić na nowe przewody paliwowe zasilające pompę.
3. Jednorazowe zaślepki otworów paliwowych należy zdjąć bezpośrednio przed podłączeniem elementów.
4. Wymienić przewód wysokiego ciśnienia łączący pompę CR z szyną wysokiego ciśnienia.
5. Wymienić filtr paliwa
6. Nowy filtr paliwa należy napełnić czystym olejem napędowym.
7. Napełnić układ wtryskowy paliwem zgodnie z procedurą producenta pojazdu.
8. Jeśli to konieczne, pierwsze uruchomienie silnika po wymianie pompy należy poprzedzić odpowietrzeniem układu.

UWAGA!
Nie zalewać pompy nieprzefiltrowanym paliwem. Nie należy uruchamiać silnika, jeśli wnętrze pompy wysokiego ciśnienia nie jest wypełnione paliwem.

Źródło: ESI[tronic], Autodata.