24 miesiące gwarancji

Gwarancja dotyczy produktu DAXTONE zakupionego wyłącznie u upoważnionych dystrybutorów i będzie uwzględniona tylko z dowodem zakupu oraz kompletnie i czytelnie wypełnioną kartą gwarancyjną wraz z protokołem reklamacyjnym.

Montaż produktu zalecamy realizować w profesjonalnym warsztacie. Gwarancja nie obejmuje niesprawności, usterek lub uszkodzeń produktu powstałych w niżej wymienionych przypadkach:

  • Zamontowania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  • Podczas użytkowania pojazdu w sposób niezgodny ze specyfikacją fabryczną,
  • W wyniku niewłaściwej technologii montażu lub demontażu, niezgodnej z fabrycznymi wymogami, instrukcjami producenta pojazdu (podstawowe zalecenia montażowe zamieszczone są w strefie mechanika)
  • W wyniku uderzeń lub wypadku,
  • Towaru niekompletnego, rozłożonego na elementy składowe lub noszącego śladu demontażu na elementy składowe,
  • Zatarcia elementów hydraulicznych,
  • Zaniechania wymiany filtra paliwa lub przewodów paliwowych wysokiego ciśnienia na nowe podczas naprawy układu paliwowego CR – niemożliwości udokumentowania realizacji,
  • Stosowania niewłaściwego paliwa lub paliwa zanieczyszczonego mechanicznie lub chemicznie,
  • Spowodowanych niesprawnością układów, z którymi przedmiotowy produkt współpracuje.

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości funkcjonowania produktu w okresie gwarancyjnym użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt w miejscu zakupu lub w miejscu wykonania usługi serwisowej w celu uzgodnienia miejsca i sposobu przeprowadzenia diagnostyki i naprawy układu. Nie należy podejmować żadnych prób nieautoryzowanej naprawy, taka ingerencja spowoduje utratę zasadności roszczeń.

W razie konieczności dokonania reklamacji produktu, należy go dostarczyć do punktu zakupu staraniem reklamującego i w stanie, w jakim go zdemontowano. Inne dodatkowe informacje i wyjaśnienia dostępne są pod infolinią +48 59 848 11 36.

Gwarancja