admin

7 postów

Jakie są kryteria przyjęcia wymontowanych wtryskiwaczy do regeneracji ?

Główne kryteria przyjęcia rdzeni dotyczące stanu technicznego wymontowanych wtryskiwaczy Common Rail zostały opisane w 3 punktach:

1. Zwracana, wymontowana część (rdzeń) musi być odpowiednikiem zakupionego towaru objętego formą sprzedaży TR i wskazane jest, aby ją dostarczyć w opakowaniu po zakupionym egzemplarzu. W przypadku braku oryginalnego opakowania zwracana część musi być w jednoznaczny sposób opisana indeksem zakupionego towaru.
2. Zgodnie z przepisami o ochronie środowiska rdzenie należy zabezpieczyć i zapakować tak, aby nie zanieczyszczały środowiska. Z wymontowanych części należy usunąć pozostały w nich czynnik roboczy oraz zaślepić gniazda korkami wyjętymi np. z zakupionego towaru.
3. Przyjęta może zostać tylko część kompletna, nierozłożona na elementy składowe oraz spełniająca niżej określone wymagania techniczne.

Jakie są kryteria przyjęcia wymontowanych pomp wtryskowych do regeneracji ?

Główne kryteria przyjęcia rdzeni dotyczące stanu technicznego wymontowanych pomp wtryskowych Common Rail zostały opisane w 3 punktach:

1. Zwracana, wymontowana część (rdzeń) musi być odpowiednikiem zakupionego towaru objętego formą sprzedaży TR i wskazane jest, aby ją dostarczyć w opakowaniu po zakupionym egzemplarzu. W przypadku braku oryginalnego opakowania zwracana część musi być w jednoznaczny sposób opisana indeksem zakupionego towaru.
2. Zgodnie z przepisami o ochronie środowiska rdzenie należy zabezpieczyć i zapakować tak, aby nie zanieczyszczały środowiska. Z wymontowanych części należy usunąć pozostały w nich czynnik roboczy oraz zaślepić gniazda korkami wyjętymi np. z zakupionego towaru.
3. Przyjęta może zostać tylko część kompletna, nierozłożona na elementy składowe oraz spełniająca niżej określone wymagania techniczne.

Instrukcja montażu pompy wysokiego ciśnienia Common Rail

INSTRUKCJA MONTAŻU POMPY WYSOKIEGO CIŚNIENIA COMMON RAIL UWAGA! Niniejsza procedura jest jedynie uzupełnieniem instrukcji przewidzianej przez producenta pojazdu. Czynności obejmujące weryfikację przyczyn uszkodzenia, demontaż i ponowny montaż pompy wysokiego ciśnienia powinny zostać wykonane przez wykfalifikowany personel, posiadający odpowiednią wiedzę techniczną. Postępując zgodnie z instrukcją producenta, należy wykorzystać zalecane przez niego […]

Instrukcja montażu wtryskiwaczy Common Rail

INSTRUKCJA MONTAŻU WTRYSKIWACZY COMMON RAIL UWAGA! Niniejsza procedura jest jedynie uzupełnieniem instrukcji przewidzianej przez producenta pojazdu. Czynności obejmujące weryfikację przyczyn uszkodzenia, demontaż i ponowny montaż wtryskiwaczy układu Common Rail powinien zostać dokonany przez wykfalifikowany personel, posiadający odpowiednią wiedzę techniczną. Postępując zgodnie z instrukcją producenta, należy wykorzystać zalecane przez niego narzędzia […]

Zalecenia ogólne montażu-demontażu pompy wtryskowej

Zalecenia ogólne – Przed rozpoczęciem naprawy układu wtryskowego należy dokładnie oczyścić podzespoły, które będą demontowane i najbliższy obszar naprawy. Montaż elementów wymaga spełnienia odpowiednich norm czystości wymaganych dla układów wtryskowych, szczególnie układu CR – Common Rail. – Każdorazowo, naprawa układu powinna obejmować dokładnie wyczyszczenie zasobnika paliwa układu CR, tzw. szyny, […]

Zalecenia ogólne montażu-demontażu wtryskiwaczy

Zalecenia ogólne – Przed rozpoczęciem naprawy układu wtryskowego należy dokładnie oczyścić podzespoły, które będą demontowane i najbliższy obszar naprawy. Montaż elementów wymaga spełnienia odpowiednich norm czystości wymaganych dla układów wtryskowych, szczególnie układu CR – Common Rail. – Każdorazowo, naprawa układu powinna obejmować dokładnie wyczyszczenie zasobnika paliwa układu CR, tzw. szyny, […]